Privacy Policy

Privacy Policy

Event en Techniek

In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken functionele- en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren.

"Hofman Productions B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens."

Privacy policy

Hofman Productions B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hofman Productions B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Analytische cookies

Deze zorgen er voor dat uw bezoek op de website wordt gemeten. Ze zorgen er ook voor dat het gedrag van u als bezoeker in kaart wordt gebracht. Ze zijn voor ons belangrijk. We kunnen hiermee de werking van de website testen en deze voor u optimaliseren voor een zo groot mogelijk gebruiksgemak. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Een betrouwbare en veilige manier om uw gegevens te bekijken en te verwerken.

Functionele cookies

Eigenlijk zorgen deze cookies er voor dat u het internet beleeft zoals u dat iedere dag doet. Ze helpen dus om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan onze website niet functioneren.